Spalio 27 d. Tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokiniai dalyvavo nuotoliniame renginyje ,,Mokausi konspektuoti: struktūra ir jos pritaikymas”. Užsiėmime mokiniams buvo parodyta, kaip galima  susikurti konspekto sistemą ir ją pritaikyti mokantis, buvo detaliai rodomas struktūros principas ir pateikiamas susistemintos informacijos pavyzdys. Mokiniams buvo praktiškai pademonstruota, kaip susikurti konspekto struktūrą, kaip susisteminti skirtingų šaltinių informaciją, susikurti raktažodžius ir jais naudojantis greičiau rasti reikiamą informaciją.

Kokybiškas konspektas yra kokybiško mokymosi pagrindas. Jei mokinys geba atsirinkti ir sisteminti konkrečiai tematikai reikiamą informaciją, tai jo konkrečios žinios apims didesnį kontekstą ir temos pagrindimą.

Užsiėmime mokiniai praktiškai išbandė šią sistemą. Jų nuomone,  programa nėra sudėtinga, o taikyti ją mokymosi procese bus naudinga, tokiu būdu ugdysis mokėjimo mokytis (angl. – Approaches to learning) kompetenciją.

Rima Tamošiūneinė, TBDP koordinatorė