Gimnazijos pirmokai kūrėme tolerancijos langus, kuriuos eksponavome pirmo aukšto foje.  Mokiniai mąstė, diskutavo ir piešė vaizdą, kurį kiekvienas gali pamatyti pro tolerancijos langą.
Man tolerancija – skirtingų žmonių skirtingų nuomonių priėmimas, išklausymas ir bendravimas. Tolerancijos lange nupiešiau prie stalo besišnekučiuojančią šeimą, nes, mano įsitikinimu, tolerancijos pradžiamokslis yra namai.
Dalyvavimas šiame renginyje mums padėjo geriau suprasti, kas yra tolerancija, kodėl ji tokia svarbi.
                                                                   Martyna Dembinskytė, IM kl.