Gegužės 22-oji – Tarptautinė biologinės įvairovės diena. Minint šią dieną siekiama geriau informuoti visuomenę apie biologinę įvairovę, apimančią daugiau kaip 8 milijonus mūsų planetos rūšių – nuo gyvūnų ir augalų iki grybų, protistų, bakterijų.

IIG klasės mokiniai per biotechnologijų pamokas tyrinėjo mokyklos aplinkos augalų biologinę įvairovę. Bendradarbiaudami ir naudodami įvairias išmaniąsias programėles, atpažino ir apibūdino  kultūrinius, laukinius ir invazinius (svetimšalius) augalus. Surinktus augalus suskirstė  į žolinius ir sumedėjusius, nurodė jų gentį ir rūšį, įvardijo jų reikšmę gamtai ir žmogui. Taip pat prisiminė biologinės įvairovės nykimo priežastis ir išsaugojimo galimybes.

Biologijos ir biotechnologijų mokytoja Kristina Muraškienė