IV kl. mokinys Paulius Guzas kartu su savo chemijos mokytoja Virginija
Savickaite dalyvauja 61-oje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje, kuri
kovo 9-11 d. vyks Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete.

Linkime sėkmės!