Šiltą, nors lietingą, liepos 13 d. vidurdienį grupelė senjorų, pasislėpusių po skėčiais, skubėjo į Didždvario gimnaziją. Rinkosi gimnazijos (tada buvusios 5-osios vidurinės mokyklos) 1972 m. XV laidos 11 b klasės abiturientai po 50-ies metų. Iš viso laidoje buvo 3 klasės ir 84 abiturientai.

Tuo metu klasėje mokėsi 28 mokiniai, dabar susirinko 16. Apie 4 nėra žinių, 4 negalėjo atvykti, 4 jau iškeliavę analipin…

Susitikę pažinome vieni kitus, nors laikas įnešė savo pakeitimų. Mokykla pasitiko labai šiltai. Direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė palydėjo mus į aktų salę, pademonstravo filmą apie mokyklos istoriją. Pakeliui pasidžiaugėme savo laidos vinjete ant sienos. Laiptai tie patys, sienos tos pačios, salė ta pati. Nors imk ir glostyk… Apžiūrėjome naujus kabinetus, šiuolaikiškai įrengtas laboratorijas, poilsio zonas. Gražu…

Išlydėdama pavaduotoja mus juokdamasi palygino su aštuntokais, kurie dalyvauja gimnazijos organizuojamose Veiksmo dienose, – tokie pat triukšmingi, emocingi ir mes buvome.

Labai džiaugiamės suradę klasės auklėtoją Ziną Šumnauskienę. Ji atsiuntė klasei sveikinimą, bendraujame internetu. Vakarėluje pasidalijome šeimų istorijomis, skaičiavome anūkus, prisiminėme išdaigas, apžiūrėjome savo relikvijas: senas nespalvotas nuotraukas, pažymių knygeles,  garbės raštus, pirmos klasės sąsiuvinį…

Gera pabūti jaunystės draugų būryje. Pavaduotoja Daiva pakvietė mus kitąmet dalyvauti gimnazijos 125-mečio šventėje.

Virginija Tamoševičienė