Vasario 17 d. vyko Mokytojų tarybos posėdis „Kiekvieno mokinio pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas“. Posėdis  ypatingas tuo, kad svarbūs buvo ne tik analizuojami klausimai (I pusmečio rezultatai, bendrųjų kompetencijų vertinimas), bet ir beveik pamoką trukusi aktyvi pertrauka. Fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Dabkevičius mokė mokytojus pratimų, kurie naudingi ne tik jų, bet ir mokinių sveikatai.