Istorijos mokytoja Asta Andžiuvienė kasmet su savo mokiniais dalyvauja projekte ,,Atkurk Lietuvos istorinę nuotrauką”.
Gimnazijos 125-erių metų jubiliejaus proga mokytoja kartu su mokiniais nusprendė nuotraukose atkurti Didždvario mokyklos istoriją.
Projekte dalyvavo IA, IIG ir IIP klasių mokiniai.

DG-125