Projektas „DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education (DALFYS)“

Rugsėjo 5–9 dienomis trys Didždvario gimnazijos mokytojos – Alla Chvostova, Kristina Rimkuvienė, Aistė Venclovienė – dalyvavo tarptautiniame mokyklinio švietimo strateginių partnerysčių projekto  DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education (DALFYS) partnerių susitikime Milane, Italijoje.

Projektas vykdomas jau antrus metus ir jame dalyvauja partneriai iš Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Rumunijos ir Turkijos mokyklų. Partneriai iš Vokietijos parengė ir vizito metu pristatė išsamų pranešimą apie kompetencijomis, ypač duomenų raštingumo, grįstą mokinių ugdymą, akcentavo, kaip svarbu kompetencijų ugdymą integruoti į įvairius mokomuosius dalykus. Mūsų gimnazijos mokytojos pristatė inovatyvius kompetencijų ugdymo metodus, kuriuos yra išbandžiusios savo praktikoje. Italijos, Rumunijos ir Turkijos mokytojai pateikė ir aptarė pamokų, kuriose ryškus duomenų raštingumo kompetencijos ugdymas, planus.

Mokytojai sutarė, kad projekto kolegų pateiktus planus per spalį ir lapkritį išbandys su savo mokiniais.  Susitikime buvo aptarta tolimesnė projekto veikla bei sausio mėnesį Didždvario gimazijoje planuojamas projekto partnerių susitikimas.

Alla Chvostova, Kristina Rimkuvienė, Aistė Venclovienė