Projekto „DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education“ baigiamasis susitikimas

Mūsų gimnazijoje sausio 17–18 dienomis vyko baigiamasis projekto „DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education“ partnerių susitikimas. Svečius priėmė ir projekto veiklas organizavo mokytojos: anglų k. mokytoja Alla Chvostova, IT mokytoja Kristina Rimkuvienė ir matematikos mokytoja Aistė Venclovienė.
Projektas vyko dvejus metus (2021 m. kovo mėn. – 2023 m. vasario mėn.). Dėl pandemijos, deja, įvyko tik du partnerių susitikimai: pirmasis vyko 2022 m. rugsėjį Milane, o antrasis – mūsų gimnazijoje). Keturių mokyklų (iš Turkijos, Rumunijos, Italijos, Lietuvos), Lenkijos mokymo ir Italijos mokslinių tyrimų centrų atstovai ir du švietimo ekspertai dirbo kartu kurdami unikalią mokymosi sistemą, kuri būtų orientuota į mokinių duomenų raštingumo kompetencijas. Susitikime partneriai diskutavo apie duomenų raštingumo kompetencijas, jas tobulino ugdymo proceso metu. Partneriai iš Vokietijos pristatė penkių lygių kompetencijų vertinimo sistemą. Šią sistemą mokytojai išbandė su mokiniais ir gavo tai patvirtinančius sertifikatus.
Visi projekto partneriai sukūrė pamokų ciklų planus, kuriuos ir išbandė. Mokiniai ne tik įgijo duomenų raštingumo žinių, patobulino kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, problemų sprendimo kompetencijas, bet ir sukūrė internetines svetaines, tinklaraščius, plakatus, straipsnius bei audio-vizualinę medžiagą.
Projekte vykdytos veiklos praturtino mokytojų patirtį apie ugdymą, paremtą STEAM idėjomis, patobulino mokinių duomenų raštingumo kompetencijas.
Visą informaciją apie projekte sukurtas ugdymui tinkamas priemones ir pavyzdžius galima rasti adresu https://www.dalfysproject.eu

Aistė Venclovienė, matematikos mokytoja