Birželio 1-2 dienomis TB1 kl. mokiniai vykdė Tarptautinio bakalaureato diplomo programoje vidinio vertinimo komponento „Group 4 project“ projektą tema „Properties of Water” (Vandens savybės). „Group 4 project” yra privaloma gamtamokslinė veikla, kuriai skiriama 10 valandų darbui grupėse. Mokiniai buvo suskirstyti į pogrupius pagal principą – kiekvienoje grupėje turi būti kiekvieno gamtos mokslo atstovas, o tikslas – sudaryti realias gaimybes mokiniams, mišriose grupėse analizuoti iškletą problemą remiantis pasirinkto gamtos mokslo žiniomis ir tiriamojo darbo įgūdžiais. Kiekvienoje iš grupių mokiniai atstovavo skirtingam dalykui: biologijai, chemijai, fizikai ir kompiuterių mokslui. Kiekviena iš 5 grupių turėjo sugalvoti temos „Properties of Water“ (Vandens savybės) potemę ir parengtį etišką bei socialiai teisingą tyrimo planą, jį įvykdyti, išanalizuoti gautus rezultatus, suformuluoti išvadas ir parengti pristatymą. Pagrindinis G4 projekto tikslas – keturių ugdomųjų dalykų sričių mokinių dalykinių kompetencijų integravimas, mokinių bendradarbiavimas, žinių taikymas, mokslinio tiriamojo darbo atlikimas. Pirmąją projekto dieną mokiniai atliko bandymus Šiaulių STEAM centre, o antrąją – Didždvario gimnazijoje. „Group 4“ dalykų grupės mokytojai: Evaldas Daujotas (fizika), Genutė Liepinia (chemija), Aidas Bertulis (biologija), Daiva Bukelytė (kompiuterių mokslas), pabrėžė, jog mokiniai nepriekaištingai dirbo komandose, savo pasiskirstytas užduotis atliko atsakingai ir integravo savo jau įgautas žinias bei praktiktą. Projekto veiklos buvo sudėtos į prezentacijas, kurios buvo pristatomos ir aptariamos antrąją projekto dieną gimnazijoje. Kiekvienas mokinys turėjo užpildyti TBO parengtą refleksijos formą: parašyti 50 žodžių apibendrinimą apie savo indėlį į „G4 project“ veiklas. Ši veikla praturtino mokinių suvokimą, kad gamtos mokslai yra susiję ir problemos turi būti sprendžiamos kompleksiškai.

TB1 mokinė Gabrielė Pužaitė, nuotraukos Gabija Kavaliauskaitė