Iki 2020 m. spalio 25 d.

1. Bendrojo ugdymo mokyklose, išskyrus „Spindulio“ ugdymo centrą, “Dermės” mokyklą, „Ringuvos“ mokyklą ir Sanatorinę mokyklą, Suaugusiųjų mokyklos Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyrių ir Medelyno progimnazijos ligoninės klases, 6 – 12 klasių mokinių ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 1-5 klasių ir  STEAM, Kultūros krepšelio ar paso programas – kasdienio ugdymo organizavimo forma maksimaliai ribojant skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams nemokamą maitinimą organizuoti  kartą per savaitę išduodant suformuotus maisto davinius. Nuo 2020 m. spalio 19 d. palikti teisę pačioms gimnazijoms apsispręsti dėl IV gimnazijos klasių ugdymo organizavimo kasdienio ugdymo organizavimo forma maksimaliai ribojant skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą tiek pamokų metu, tiek po pamokų.

2. Neformalųjį vaikų švietimą, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas programas tos pačios klasės mokiniams, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, edukacijas, išskyrus STEAM, Kultūros krepšelio ar paso programas (vykdomas tos pačios klasės mokiniams), vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu – ugdymą stabdyti.