Gimnazijos lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų ir socialinių mokslų mokytojai 2020–2021 m. m. gilinosi į skaitmeninės mokymosi aplinkos EDUKA klasė galimybes. Mokymosi centras UAB „Šviesa“ suplanavo teorinę ir praktinę mokytojų veiklą visiems mokslo metams.

Pirmiausia dalyvavome vebinare, kuriame buvo pristatytas metų projektas, nustatytas EDUKA klasės naudotojų lygis. EDUKA klasės skaitmeninė mokymosi aplinka (miesto švietimo skyriui visiems mokytojams ir mokiniams nupirkus licencijas) mūsų gimnazijoje naudojama jau antrus metus. Nuotolinis mokymas skatino mokytojus šią aplinką naudoti dar efektyviau: skirti mokiniams atlikti užduotis, naudotis įvairia aplinkoje esančia vadovėlių medžiaga. Net 95 proc. gimnazijos mokinių sistemingai naudojasi turimomis EDUKA klasės licencijomis.

Projekto metu gimnazijos mokytojai dalyvavo psichologės Astos Blandės paskaitoje „Pokyčių valdymas švietime“, Olivijos Saranienės dviejų dienų seminare apie mišraus mokymo(si) modelio taikymą ugdymo procese dalijosi patirtimi, kaip praktiškai sekasi naudoti šią mokymosi aplinką, pateikė siūlymų, kaip aplinką dar būtų galima tobulinti.

Karantinas pakeitė kai kurias projekto planuotas priemones, nebuvo tiesioginio kontakto su mokytojais, bet tai nesutrukdė efektyviai panaudoti skaitmeninį turinį.

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui