Vasario 27 – kovo 3 dienomis įvyko Nacionalinės Švietimo Agentūros projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001 Socialinių mokslų mokytojų stažuotė Prancūzijos švietimo institucijose, kurioje dalyvavo 10 Lietuvos istorijos ir geografijos mokytojų iš Alytaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus progimnazijų ir gimnazijų.

Vizito metu buvo aplankytos šešios Prancūzijos švietimo institucijos: Poitiers miesto Rektoratas (Švietimo skyrius), Alienor d‘Aquitaine licėjus, Victor Hugo licėjus, Poitiers INSPE (Aukštasis Nacionalinis Profesūros ir Švietimo institutas), Poitiers miesto tarptautinė universitetinė politinių mokslų aukštoji mokykla (Grand Ecole), kuri savo srityje užima 3-ąją pasaulinio reitingo vietą, EAFC (Akademinė Tęstinių mokslų mokykla).

Stažuotės metu buvo susipažinta su Prancūzijos švietimo sistema ir jos ypatumais apie įtraukujį ugdymą, inovacijas ir naujus mokymo metodus istorijos, geografijos ir socio-ekonomikos pamokose. Stebėtose istorijos, geografijos ir socio-ekonomikos pamokose išryškėjo esminiai Lietuvos ir Prancūzijos ugdymo plano skirtumai – Prancūzija taiko ugdymo modelį/turinį orientuotą į žinias, o Lietuvoje yra taikomas mokymasis pagal bendrąsias kompetencijas. Diskusijų su kolegomis iš Prancūzijos metu buvo pasidalinta gerąją patirtimi apie ugdymo turinį, pamokos planavimo ypatumus, metodine medžiaga ir bendrą siekį sukurti saugią aplinką mokiniui bei sėkmės potyrį mokantis mokykloje.

Lankantis Poitiers miesto tarptautinėje universitetinėje politinių mokslų aukštojoje mokykloje SciencePO  (Grand Ecole) susipažinome su universitetinio mokymo sistema Prancūzijoje ir stojimo į universitetus reikalavimais. Tikrai galime pasidžiaugti, jog šioje aukštojoje mokykloje mokosi ir lietuvių, kurie yra sėkmingai pabaigę Tarptautinio Bakalaureato diplomo programą. Su šios aukštosios mokyklos atstovais apsikeitėme kontaktais, kurie mūsų gimnazistams suteiks galimybę studijuoti viename iš geriausių universitetų/aukštųjų mokyklų pasaulyje. Šią aukštąją mokyklą (Grand Ecole) yra baigęs Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas, mados dizaineris Christian Dior ir filosofas Marselis Prustas.

Vizito metu Poitiers INSPE (Aukštasis Nacionalinis Profesūros ir Švietimo institutas) ir EAFC (Akademinė Tęstinių mokslų mokykla) buvo pristatytas Prancūzijos mokytojų rengimo modelis. Prancūzijoje yra sukurta mokytojų rengimo sistema 3+2, t,y 3 metų bakalauro ir 2 metų magistro studijos, kurių pabaigoje būsimi mokytojai laiko egzaminą, kuris užtikrina valstybės garantą dėl mokytojo darbo ir suteikia įvairiapusę pagalba mokytojo darbe siekiant aukštenės kvalifikacijos ir geresnių darbo rezultatų.

Stažuotės dalyviai dalindamiesi įgauta patirtimi sutiko, jog esame teisingame kelyje ir keliais žingsniais lenkiame kolegas iš Prancūzijos turėdami tokias pat problemas ir iššūkius: mokinių motyvacija mokytis, pamokų lankomumas, žingeidumas, matematikos dalyko spragos (2022 m. neišlaikė apie 40% licėjų abiturientų).
Supratome, kad Nacionalinės Švietimo agentūros rengiamos stažuotės yra būtinos gerinti ir kelti mokytojų kvalifikaciją ir motyvacija būti mokytoju!

Citata apie Prancūzijos švietimo sistemą ir politiką iš Poitiers miesto Švietimo skyriaus tarnautojo lūpų: – Très intéressant, mais très difficile (liet. k. labai įdomu, bet tuo pačiu ir labai sudėtinga).

Istorijos mokytojas Paulius Baranauskas