Tam tikrais laikotarpiais gimnazijoje veikė sustiprintos matematikos (realistinis) ir matematikos (su komerciniu dėstymu) grupės. Šiandien gimnazijoje dirbantys matematikos mokytojai, puoselėdami mergaičių gimnazijos istoriją, norėdami priminti visuomenei šios mokyklos likimą istorijos kryžkelėse, minėdami gimnazijos 125-erių metų jubiliejų, puoselėdami STEAM mokslams palankią kultūrą, į matematikos olimpiadą-konkursą pakvietė Šiaulių miesto gimnazijų I–IV klasių merginas. Šiuo konkursu siekiama ugdyti gabių merginų protines, intelektines galias, skatinti matematinį, mokslinį mąstymą, išradingumą, kūrybiškumą. Neatsitiktinai konkursas vyko spalio 11 d., juk tą  dieną yra minima Tarptautinė mergaitės diena.

Į konkursą susirinko merginos beveik iš visų miesto gimnazijų. Jos  dvi valandas sprendė gimnazijos matematikos mokytojų  joms sukurtas ir parengtas užduotis.

Konkurso nugalėtojos buvo apdovanotos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja