Šiais mokslo metais gimnazijos chemijos mokytoja Virginija Savickaitė, fizikos mokytoja Rima Valčiukienė ir biologijos mokytoja Kristina Muraškienė įgyvendino STEAM Junior programą, kurią finansavo Šiaulių miesto savivaldybė. Programoje dalyvavo 219 miesto progimnazijų mokinių. Kiekvienos progimnazijos mokiniai atliko po 10 praktinių tiriamųjų darbų gimnazijos laboratorijose, kurios aprūpintos moderniomis priemonėmis, mokomąja ir tyrimams pritaikyta įranga.

Programos tikslas – organizuojant STEAM veiklas, ugdyti mokinių gebėjimus kūrybiškai taikyti turimas žinias praktikoje, skatinti jų domėjimąsi gamtos ir tiksliaisiais mokslais, sudaryti mokiniams sąlygas patirti sėkmę tyrinėjant ir pažįstant juos supančią aplinką.

Programos dalyviai nuveikė išties nemažai:

 • susipažino ir išbandė mišinio išskirstymo būdus, savarankiškai gebėjo išskirstyti duotą mišinį;
 • susipažino su spalvinėmis baltymų atpažinimo reakcijomis;
 • gebėjo ištirti maisto produktų baltymus;
 • įgijo žinių apie nukleorūgštis;
 • gebėjo išskirti, atpažinti, apibūdinti DNR;
 • įgijo žinių apie ląstelės biologiją;
 • gebėjo paruošti mikropreparatus;
 • įgijo žinių apie klasikinę biotechnologiją;
 • pasigamino dirbtinių ikrų ir sužinojo apie eksperimento pritaikomumą buityje, pramonėje;
 • savarankiškai gebėjo dirbti su šviesiniu mikroskopu;
 • įgijo žinių ir įgūdžių apie valiklius ir jų galimybes pritaikyti buityje;
 • įgijo žinių apie kūno (kūnų sistemų) pusiausvyrą, inžinerinius subtilumus konstruojant mechanines konstrukcijas;
 • susipažino ir išbandė elektrinių grandinių jungimo kompiuterinę programą, sugebėjo savarankiškai sujungti elektrinę grandinę, išbandė jos veikimą;
 • gebėjo paaiškinti 3D vaizdo filmų montavimo subtilybes.

Nors STEAM programa gimnazijoje apima tris gamtamokslinio ugdymo dalykus: chemiją, biologiją ir fiziką, bet mokiniai turėjo galimybę susipažinti ir su biotechnologijomis. Tai viena iš moderniausių ir sparčiausiai augančių mokslo sričių. Programos dalyviai, susidomėję šia mokslo kryptimi, turės galimybę rinktis ir mokslus tęsti gimnazijos gamtos mokslų klasėje, kurioje šis dalykas yra dėstomas.

Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja