STEAM programa „Chemijos eksperimentai gamtinės aplinkos pažinimui“ buvo skirta mokiniams, kurie domisi ir nori sieti savo gyvenimą su tiksliaisiais mokslais. Praktiniuose užsiėmimuose, kurie vyko ŠU laboratorijose, dalyvavo dešimt Didždvario gimnazijos II–III kl. mokinių. Mums buvo suteiktos galimybės ir resursai atlikti penkis eksperimentus (dirbant porose). Kiekvienam darbui gavome pateiktą aprašą, kuriame buvo nurodyta problema, kurią mums reikėjo ištirti/išspręsti/pagrįsti, ar duota sąlyga teisinga. Mus konsultavo universiteto lektorė dr. Ilona Kerienė.

Pateikti darbai buvo susiję su fermentų savybių tyrimu, organinių junginių distiliavimu, chlorofilo tyrimu, ekologinėmis problemomis ir jų sprendimo būdais ir dirvožemio pH tyrimu.

Noriu plačiau papasakoti apie keletą darbų, kuriuos atlikome universitete.

Fermentų savybių tyrimas. Šis darbas buvo pats pirmas, kurį dariau poroje su draugu. Pakankamai lengvas darbas, nes reikėjo tik prisiminti devintos klasės žinias ir ištirti fermentų pH, temperatūrą, kurioje geriausiai jie veikia, ir spalvos pokyčius dėl Tromerio reakcijos. Pagal duotas sąlygas dirbome su termostatu, elektrine plytele, elektrinėmis pipetėmis. Kad įvykdytumėme užduotį, reikėjo padaryti tirpalus, su kuriais tyrėme seilių fermentą (amilazė), dirbti su duotomis priemonėmis, atsakyti į pateiktus klausimus ir po kiekvieno tyrimo padaryti išvadas. Darbas įdomus, naudingas ir lengvai suprantamas.

Organinių junginių distiliavimas. Darbas buvo susietas su acetono distiliavimu. Eksperimentas buvo skirtas išmokti, kaip reikia taisyklingai distiliuoti medžiagas ir kaip veikia distiliavimo įranga, kurią patys turėjome surinkti. Dirbome su elektrine plytele, distiliavimo įranga ir reagentais. Darbas ir pateikti klausimai nebuvo sunkūs, bet pats distiliavimo procesas užtruko ilgokai, nes su poros draugu norėjome pasiekti kuo didesnį distiliato rezultatą. Gavome 95 % distiliato koncentraciją, o tai tikrai geras rezultatas. Darbas naudingas, bet tikrai laiko užimantis.

Dažiklių užterštų nuotekų valymas aktyvintomis anglimis. Eksperimentas buvo susijęs su ekologinių problemų tyrinėjimu, sprendimų paieška. Reikėjo daryti įvairius skaičiavimus, daryti tirpalus, vykdyti matavimus. Kad atliktume šią užduotį, dirbome su NOVA multilaboratorija, filtrais, kuriuos patys pasidarėme, reagentais ir t.t. Sunkiausia  buvo tiksliai supilti reikiamus kiekius į kiuvetes, nes dėl paklaidos galima gauti klaidingus rezultatus. Eksperimentas tikrai buvo naudingas, nes sužinojau, kaip dirbti su multilaboratorija, kaip aktyvinta anglimi reikia valyti nuotekas, išmokau naujų sąvokų, ekologinių problemų sprendimo būdų.

Vladas Kairys, IIG klasės mokinys