Sausio 10 d.  Jovaro progimnazijoje rinkosi Šiaurės Lietuvos regiono (Šiaulių, Panevėžio, Radviliškio, Pakruojo, Sidabravo bei Šiaulių rajono) prancūzų kalbos mokytojai. Mokykloje lankėsi svečias iš Prancūzų instituto Vilniuje, kalbos ir švietimo programos vadovė Kristina Raukštienė. Apskritojo stalo diskusijoje aptartos Prancūzų ambasados bei Prancūzų instituto veiklos, galimybės, kaip praturtinti mokytojų profesinę praktiką, naudojantis IF profs, pasauline profesionalių frankofonų platforma. Buvo kalbama apie galimybes mokytojams tobulinti kvalifikaciją užsienyje, apie regiono koordinatorių tinklo kūrimą. Ilgai buvo diskutuojama, koks svarbus kalbos pasirinkimo klausimas bei prancūzų kalbos svarbos karjerai viešinimas.

Jūratė Šimkuvienė, prancūzų kalbos mokytoja