III klasės mokinę GABIJĄ PLUNGYTĘ,
laimėjusią GRAND PRIX (kelionę į Prancūziją)
XIII respublikiniame prancūziškų dainų festivalyje ,,Meilė keičia pasaulį”
Muzikos mokytoja Ksavera Mankuvienė
Prancūzų kalbos mokytoja Jūratė Šimkuvienė