K. Butkaus olimpiados nugalėtojos:
Nikoleta Ripinskaitė, III kl. mokinė, mokytoja Diana Nemeikienė
Greta Jokimčiūtė, III kl. mokinė, mokytoja  Rūta Alminienė