Spalio 5 d. Didždvario gimnazijos mokytojai šventė profesinę šventę – tarptautinę mokytojų dieną. Už ilgametį darbą ir pasišventimą mokyklai padėkos raštai įteikti:

  • Romualdai Pupinytei – už 35-erių metų nuoširdų, sąžiningą darbą, už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, tapusiais antraisiais namais, už atsakingą SKU ir STEAM veiklų koordinavimą, už motinišką rūpinimąsi mokytojais ir mokiniais, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
  • Daivai Trijonienei – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą, už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, už gimnazijos kultūros puoselėjimą, iniciatyvumą, kūrybiškumą organizuojant, vedant gimnazijos, miesto ir šalies renginius, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis ir šiltą bendravimą mokiniais.
  • Virginijai Čelkonienei – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, gabiųjų mokinių ugdymą, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
  • Rimvydui Ališauskui – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą Didždvario gimnazijoje, už kolektyvo „Šėltinis“ dvasios palaikymą, gerą nuotaiką ir garsą gimnazijos renginiuose, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis ir šiltą bendravimą mokiniais.
  • Ivetai Gutauskienei – už 25-erių metų nuoširdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario gimnazijoje, gabiųjų mokinių ugdymą, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.
  • Jolanui Baršauskui – už 15-os metų nuoširdų darbą Didždvario gimnazijoje, kūrybingumo ugdymą pamokose, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis.