Kodėl tęsiasi? Todėl, kad TB DP mokiniams egzaminų sesija prasidėjo jau rudenį, tada jie laikė gimtosios k. (lietuvių kalbos ir literatūros)  kalbėjimo egzaminą, po to sesija tęsėsi žiemą, mat mokiniai laikė anglų ir vokiečių k. kalbėjimo egzaminus, pavasarį pristatė savo kūrybinius, tiriamuosius ir analitinius darbus. Dabar prasidėjo paskutinis etapas – egzaminų sesija raštu. Mokiniai į egzaminų sesiją renkasi šiek tiek jaudindamiesi, natūralu, juk neramina,  kokie gi bus tie klausimai ir užduotys ar viską žinosi, prisiminsi.

Manau, kad jaudintis tikrai nėra ko, juk vyko bandomųjų egzaminų sesija ir mokiniai išbandė ir įvaldė egzaminų reikalavimus ir technikas. Tad dabar gerai pažįstamoje aplinkoje, mokyklos skaitykloje,  belieka susikaupti ir kuo geriau atlikti egzamino užduotis.

Linkime jiems sėkmės!

Kartu su Didždvario TB’ 17 laida tokius pat egzaminus, kaip ir visose TB DP mokyklose pasaulyje laiko abiturientai iš dar 11 mokyklų Lietuvoje.