Mūsų mokykla kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto: „BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje“ (orig. BiMo: Bilingualism in Monolingual Contexts). Šis projektas truks 2 metus.

„BiMo“ projekto metu bus gilinamasi į dvikalbių švietimo programų vystymą atliepiant tikslinės grupės (mokytojų, tėvų vaikų) dalyvių padėtį ir poreikius, taip pat siekiama bendradarbiauti su dvikalbį mokymą teikiančiomis institucijomis, keistis gerąja patirtimi.

Mūsų gimnazijos pedagogai turės puikią galimybę pasidalinti savo gerąja praktika su kitomis šalies ir užsienio mokyklomis, kuriose ugdymo procesas vykdomas dviem kalbomis ir taip pat patarti toms mokykloms, kurios mato poreikį dvikalbiam ugdymui, taip pat sužinoti aktualijas ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Gimnazijos pedagogai, tėvai ir mokiniai prisidės prie projekto veiklų dalyvaudami apkl

ausose, turės galimybę dalyvauti seminaruose, diskusijose, prisidės prie projekto viešinimo, rezultatų testavimo ir vertinimo.

Šeimos, kurių šeimose vyrauja daugiau nei viena kalba ir tokių šeimų vaikai mokosi valstybinėse ir privačiose mokyklose bei dalyvauja dvikalbėse programose, priklauso vienai iš grupių, kurios neabejotinai vaidina svarbų vaidmenį šiame užsienio kalbos mokymosi klausime. Tačiau minėta grupė yra dažnai užmirštama sprendimus priimančių organizacijų bei neminima dvikalbio švietimo pasiekimų programų akademiniuose tyrimuose. Šios šeimos turi nuolat priimti sprendimus dėl savo vaikų išsilavinimo (nuo kokio amžiaus pradėti mokyti antrosios kalbos, kaip tai padaryti, kokią švietimo instituciją pasirinkti ir pan.) ir daugeliu atvejų šie sprendimai nėra pagrįsti, nes tėvai iš anksto nežino, ką iš tikrųjų reiškia prisijungimas prie dvikalbės švietimo programos.

„BiMO“ projekto tikslas – padėti mokyklų vadovams ir mokytojams praplėsti tėvų požiūrį, nuomonę ir poreikius vienakalbėse bendruomenėse, kuriose diegiamos dvikalbės švietimo programos, taip pat sukurti bendrą ryšį/sąjungą su visuomenėmis, turinčiomis didesnę kasdienės dvikalbystės ir dvikalbio švietimo patirtį.

Šiame projekte surinkta informacija padės gilinti būtinąsias kompetencijas, kad vidurinių mokyklų vadovų komandos, dvikalbių programų koordinatoriai ir dvikalbių vidurinių mokyklų mokytojai, vadovaudamiesi integruotu dalyko ir kalbos mokymo modeliu, galėtų teikti informaciją ir pagalbą šeimoms prieš užregistruojant vaikus į dvikalbius mokymus ir tada, kai vaikai jau į juos jau užregistruoti.

Tikimasi, kad projektas padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį dalyvaujančioms organizacijoms, institucijų partnerių šalių politikai ir švietimo sistemoms, taip pat organizacijoms ir asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su veiklų organizavimu.

Numatomi projekto rezultatai:

  1. Trys masiniai atviri internetiniai kursai (MAIK) skirti mokyklų vadovams, CLIL mokytojams ir šeimoms.
  2. Politikos rekomendacijų knyga.
  3. Atvejų analizė ir pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus bei progresą galite rasti projekto tinklapyje: https://bimo.pixel-online.org

Projektas koordinuojamas Ispanijos institucijos – Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Projekte dalyvauja dar 6 partneriai iš 4 šalių:  Lietuvos (Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla), Ispanijos, Italijos, Rumunijos.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme.