Vasario 27 – kovo 3 dienomis kartu su dar 9 matematikos mokytojais iš Lietuvos teko dalyvauti stažuotėje Austrijoje. Per stažuotę aplankėme mokytojų rengimo centrą Vienos universitete, mokyklą Grundeckergasse, Vienos universitetinę mokytojų rengimo kolegiją (Pädagogic Highschool Vienna), Švietimo ir mokslo bei mokslinių tyrimų ministeriją, nepriklausomą, pelno nesiekiantį institutą EDUCULT.
Vizituose išklausėme pristatymus apie Austrijos švietimo sistemą, jos problemas ir būdus, kaip tas problemas bandoma spręsti. Paaiškėjo, kad gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų trūkumas – Austriją ir Lietuvą vienijanti problema. Austrijoje (daugiau kaip 8 mln. gyventojų) yra net 14 mokytojų rengimo
institucijų! Pedagoginių specialybių studentai jau nuo antro kurso kviečiami dirbti į mokyklas. Net 95 proc. pedagogikos magistro studijų studentų dirba mokyklose. Tad jiems tenka derinti mokymąsi ir darbą, todėl paskaitos vyksta po pietų ir savaitgaliais.
Buvo įdomu sužinoti, kad Austrijoje įtraukties pedagogika apima ne tik mokinius, turinčius negalią, bet ir imigrantų vaikus, kurie Austrijos švietimo sistemoje yra labai jautrus politinis aspektas. Dėl kultūrinių, religinių, lingvistinių mokinių skirtumų atsiveria erdvės konfliktams. Mokyklos turi iš anksto numatyti
būdus, kaip tuos konfliktus spręsti. Buvo pastebėta, kad yra klasių, kuriose mokiniai kalba 7–8 kalbomis, todėl labai vertinami mokytojai, mokantys kelias kalbas.
Su kolegomis kalbėjomės apie tai, kad pagal Austrijos švietimo sistemą mokiniai gana anksti nukreipiami rinktis profesiją, įtraukiami į darbo rinką, nes tik trečdalis jų pasirenka aukštąsias mokyklas.
Susitikimai, diskusijos ne tik suteikė pedagoginių idėjų, sudarė galimybes profesiniam tobulėjimui, bet ir praplėtė mūsų kultūrinį akiratį. Paskutinį viešnagės vakarą lankėmės Vienos Auksinėje salėje, kuri žinoma kaip Wiener Musikverein. Ši 150 metų senumo koncertų salė Vienoje yra laikoma pasaulio
koncertų salių karūnos brangakmeniu.

Aistė Venclovienė, matematikos mokytoja