KAS YRA TOLERANCIJA?

Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

KAM REIKALINGA TOLERANCIJA?

Pasaulyje gyvena daugybė žmonių ir  visi jie yra skirtingi. Mes galime nemėgti kai kurių iš jų, ir, žinoma, kai kurie gali nemėgti ir mūsų, tačiau jei visi suprasime, kad skirtumai – ne pagrindas nesantaikai ar įžeidinėjimui, galėsime jaustis saugiai. Toleruoti reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis,  menkesnis.

AR REIKIA TOLERUOTI VISKĄ? KUR YRA TOLERANCIJOS RIBOS?

Tolerancija yra leidimas mums būti savimi ir gyventi taip, kaip norime, tačiau mūsų gyvenimo būdas, elgesys neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių. Tolerancija nėra beribė – ji baigiasi tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teisės ar užsiimama nusikalstama veikla.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) kasmet inicijuoja Tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą Lietuvoje.

Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos Dėlionė!

Nuotraukose gimnazistų dėlionių pavyzdžiai.