Europos tyrėjų naktis (angl. European Researchers’ Night) – viešas, plataus masto renginys, skirtas pristatyti mokslo įvairovę ir mokslo poveikį piliečių gyvenimui originaliais ir įkvepiančiais būdais. Šiais metais renginys vyko 29 valstybėse rugsėjo 24 d. Vienas iš Tyrėjų nakties tikslų – sužadinti jaunų žmonių susidomėjimą mokslu ir moksline karjera.

Gimnazijos gamtos mokslų mokytojai paskutinį rugsėjo penktadienį pakvietė savo mokinius pabūti jaunaisiais tyrėjais. Buvo organizuoti įvairūs praktikos, laboratoriniai, eksperimentiniai darbai. I gamtamokslinės klasės mokiniai per biotechnologijų pamokas atliko laboratorinį darbą „Aplinkos mikroorganizmų tyrimas“, III kl. mokiniai –  „Natūralūs antibakteriniai ekstraktai“ (mokytoja K. Muraškienė). II kl. mokiniai per fizikos pamokas praktikavosi su variniu vamzdžiu ir atliko darbą „Lenco dėsnio ir sūkurinių srovių indukcija“ (mokytoja R. Valčiukienė). Biologijos mokytoja D. Vaičekauskienė I kl. mokiniams organizavo praktikos darbą  „Krakmolo nustatymas maisto produktuose”. Eksperimentą „Taisyklingos formos kūno tūrio nustatymas matematine svyruokle” atliko III–IV kl. mokiniai per fizikos pamokas (mokytojas S. Pelanskis).

Pertraukų metu buvo galima stebėti mokinių projekto „STEAM namuose” filmus.

Įgyvendinant gimnazijos STEAM tikslus yra skiriamas didelis dėmesys mokinių gamtamokslinių kompetencijų ugdymui. Mokykla moko ne tik kaip teoriškai atsakyti į klausimus, bet ir kaip tą teoriją pritaikyti praktiškai.

Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui