Lapkričio 14-23 d. dienomis I m klasės gimnazistai skubėjo į  VU Šiaulių akademijos STEAM centrą atlikti praktinius darbus „Apie šilumos reiškinius“.

Programą sudarė 3 kompleksiniai tiriamieji darbai: Vandens savitosios garavimo šilumos tyrimas 3,5 val.; Vandens ir smėlio savitųjų šilumų nustatymo ir palyginimo tyrimas 3,5 val.; Šiltas namas 3 val..

Užsiėmimo metu mokiniai stebėjo smėlio ir vandens šilimo ir vėsimo procesus, braižė grafikus, analizavo ir lygino šilimo ir vėsimo spartas. Taip pat dar nustatė bei palygino smėlio ir vandens savitąsias šilumas. Susipažino su fazinių virsmų būdingosiomis savybėmis. Tyrinėdami vandens garavimo ir kondensavimosi procesus nustatė ir apskaičiavo vandens savitąją garavimo šilumą. Nustatė skirtingų medžiagų šiluminį laidumą, bei kūno temperatūros ir termoplokštelės sąryšį. Kompiuterine programa projektavo namą, pasirinkdami medžiagas, atsižvelgiant į jų šiluminį laidumą.

Mokiniai patobulino fizikos dalykines kompetencijas.

Rima Valčiukienė, fizikos mokytoja