Užsiėmimai STEAM centre „Elektriniai ir šiluminiai procesai aplink mus“

Spalio 5-7 dienomis šešiolika I klasių gimnazistų skubėjo į  VU Šiaulių akademijos STEAM centrą atlikti praktinius darbus „Elektriniai ir šiluminiai procesai aplink mus“ (Kietųjų kūnų šiluminio plėtimosi tyrimas – 2 val., Smėlio ir vandens savitosios šilumos palyginimas – 2 val., Vandens savitosios garavimo šilumos nustatymas – 2 val.,  Vandens druskingumo tyrimas – 2 val., Dirvožemio elektrinio laidumo tyrimas – 2 val.).

Mokiniai atliko tiriamuosius darbus, analizavo elektrinius ir šiluminius reiškinius ir procesus, tyrė vandens ir skirtingo dirvožemio druskingumą, matavo sūraus vandens ir dirvožemio elektrinį laidumą, nagrinėjo kietųjų kūnų šiluminį plėtimąsi, palygino skirtingų medžiagų savitąsias šilumas, analizavo fazinius virsmus ir šilumos apykaitos procesus. Kai kurie darbai buvo atliekami su Vernier kompiuterine mokymo(si) sistema.

Mokiniai praktiniais darbais patikrino susiformuluotą hipotezę, atliko matavimus ir skaičiavimus, braižė  grafikus, darė išvadas ir apibendrinimus.

Rima Valčiukienė, fizikos mokytoja