Mes, moksleiviai, jau seniai svarstėme ir net diskutavome, ką tie mūsų tėveliai išgirsta, sužino klasių tėvų susirinkimuose. Juk labai įdomu, apie ką kuratorė su jais šnekasi! Netrukus mūsų smalsumas buvo patenkintas –  turėjome galimybę patys dalyvauti virtualiuose tėvų susirinkimuose.

Spalio mėnesio vakarais antrokai su savo tėveliais ir kuratore Danguole Kukla per Zoom platformą jungėsi į tėvų susirinkimus. Kuratorė pristatė mūsų 2019–2020 m. m. pasiekimus, I klasės adaptacijos, padarytos pažangos duomenis, priminė gimnazijoje susitartas taisykles dėl Covid-19 viruso, kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduria nuotolinio mokymosi metu tiek mokiniai, tiek ir jų mokytojai.

Po kuratorės pranešimo į tėvelius kreipėsi patys mokiniai. Klasių aktyvas buvo parengęs pristatymą apie savo klasę, rodė  nuotraukas, vaizdo įrašus iš įvairių klasės veiklų.

Įdomiausia dalis – egzaminas tėvams!  Naudodamiesi Kahoot, tėveliai atsakinėjo į klausimus, o iš atsakymų išaiškėjo, kaip jie pažįstą vaiko klasę, Didždvario gimnaziją. Egzaminas buvo išlaikytas puikiai! Tėveliai išties gerai pažįsta savo vaikų klases ir mokyklą, vadinasi, šeimoje yra daug kalbama apie atmosferą, vyraujančią Didždvario gimnazijoje.

Mokiniams ir tėveliams labai patiko tokia susirinkimo forma. Mokiniai džiaugėsi, kad galėjo dalyvauti tėvelių susirinkime, o tėveliai džiaugėsi savo vaikų pasiekimais ir puikia atmosfera.

Simona Mickutė, IIS klasė