Kadangi gimnazija patenka į prioritetinių mokyklų, kurių mokiniai tęsia mokymąsi VU, sąrašą, spalio 13 d. Vilniaus universiteto atstovai lankėsi mūsų gimnazijoje.

Aktų salėje, kuri vos sutalpino visus norinčius III–IV klasių gimnazistus, buvo organizuotas VU pristatymas, kuriame buvo kalbama apie universitetą, jo tikslus, vertybes, mokymo(si) specifiką. Pasirodo, VU – tai vienas populiariausių universitetų Lietuvoje, kuriame mokiniai norėtų studijuoti. Po pristatymo vyko „Mini studijų mugė“, kurioje atstovai iš Chemijos ir Geomokslų, Matematikos ir Informatikos, Fizikos, Komunikacijos, Istorijos fakultetų, Gamtos mokslų centro, Šiaulių akademijos mokinius konsultavo rūpimais klausimais (pavyzdžiui, apie studijų programas, egzaminus, specialybių ypatumus).  Prie stendų būriavosi mokiniai,  kurie turėjo daugybę klausimų ir dar  ilgai diskutavo po renginio.

Tuo pačiu metu VU atstovai diskutavo su gimnazijos vadovais, aptarė, kaip stiprinti bendradarbiavimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, kokios yra galimybės vesti praktinius ir teorinius užsiėmimus mokiniams, mokytojams.

Pirmą kartą turėjome tokį turiningą ir informatyvų susitikimą su Vilniaus universiteto atstovais.

Laimutė Vielikėnienė, karjeros specialistė