Mokiniai kūrė Pasaulį!

Kas yra politologas?

Integruota nuotolinė (hibridinė) informacinių technologijų ir chemijos pamoka

Adventure konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį

Konkursas „Piešinys – matematikos uždavinys“

Projektas „Saldainių popierėlių dizainas“

„Stebuklingas kerpių protas“

Startavo projektas „Sumanaus moksleivio akademija“

ISM

STEAM Didždvaryje

Menininkės Aleksandros Kasubos palikimo įprasminimas Didždvario gimnazijoje

„Hibridinio ugdymo virtualios mokymosi aplinkos ir įrankiai: mobiliojo roboto „Swivl“ galimybės“

Integruota pamoka

Edukacinė išvyka į Šaltojo karo ir Palangos Gintaro muziejus

Mes prisimename

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Projektas „Thinking Wider, Thinking Beyond“

Piešiu Kalėdinį fizikos uždavinį (integruotas fizikos-dailės projektas)