I-II kl. mokiniai kartu su istorijos mokytojomis dalyvavo akcijoje „Užriškime karą!“