VILNIUS TECH nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerijos“ 6-ojo sezono pavasario sesijos projektinių darbų pristatymas.

Pagrindinis tikslas – užbaigtų projektinių darbų pristatymas – konkursas.

Pristatyti mokinių projektiniai darbai „Ateities miestas: aplinkos apsauga“ ir „Skaitmeninė gamyba“ darbo sekcijose.