VADOVĖLIŲ GRĄŽINIMO GRAFIKAS 

2023-06-08 (ketvirtadienis) 

Im, Ia, Ip, Ig, Iy  gimnazinės klasės.  

I M  2 pamoka (dailė)
I A  3 pamoka (FU)
1 P  6 pamoka (pil. p)
I G  7 pamoka (etika)
I Y 8 pamoka (AKP)

2023-06-09 (penktadienis)

IIp, IIm, IIg, IIy, IIa   gimnazinės klasės.  

II P 1 pamoka (FU)
II M 2 pamoka (FU)
II G 3 pamoka (dailė)
II Y 4 pamoka (dailė)
II A 6 pamoka (FU)

2023 m. birželio 12 d., 13 d., vadovėlius grąžina III gimnazinių klasių mokiniai jiems patogiu laiku. 

2023 m. birželio 26 d. 27 d. vadovėlius jiems patogiu laiku grąžina abiturientai. 

 Abiturientai vadovėlius privalo grąžinti iki birželio 29 d. 

PASTABOS 

  1. Vadovėliai turi būti tvarkingi, suklijuoti.
  2. Su savimi turėti skaitytojo bilietą.
  3. Prašome mokinių laikytis grafiko.
  4. Prašome abiturientų birželio 8, 9 dienomis vadovėlių į biblioteką nenešti.

Biblioteka dirbs iki liepos 4 d. 

Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė