Korona virusas šiais metais nesutrukdė įgyvendinti ir surengti kasmetinę TB programos 15-osios laidos mokinių CAS konferenciją „Celebrating CAS“ – gegužės 25 dienos popietę mokiniai nuotoliniu būdu pristatė savo dvejų metų veiklą ir įgytą gerąją patirtį.
Konferenciją sudarė dvi dalys: CAS projektai ir individualios CAS veiklos. Mokiniai pristatė 14 CAS projektų, kuriuos atliko individualiai ar grupėse. Projektai atskleidė, kad TB 15-osios laidos mokiniai yra ypač kūrybingos ir empatiškos asmenybės. Veiklos dienos centruose, vaikų, senelių namuose, priešmokyklinėse įstaigose, gyvūnų prieglaudose išryškino ir dar vieną svarbią mokiniams mokėjimo mokytis kompetenciją – juk noras išmokti, priimti ir įveikti gautą iššūkį, padėti kitam yra pamatinės CAS vertybės.

CAS veiklos, kurias atliko mokiniai, itin įvairios, prasmingos, bet svarbiausia, kad į šias veiklas buvo įtraukti mokinių tėvai, draugai, didždvariečiai, kitų gimnazijų mokiniai. Jų metu mokiniai tobulino bendradarbiavimo, laiko planavimo savybes, kritiškai įvertino padarytas klaidas, pasinaudojo naujomis bendradarbiavimo galimybėmis.
Labai norėčiau pasidžiaugti jų savanorystės samprata, atliktu įdirbiu esamiems ir būsimiems TB programos mokiniams. Mokinių atliktos veiklos sustiprino bei praplėtė požiūrį į savanorystę ir atvirumą pasauliui.

Paulius Baranauskas, CAS veiklų koordinatorius