Vasario 18 d. gimnazijos anglų kalbos mokytojos: Rūta Alminienė ir Alla Chvostova, dalyvavo tarptautinėje užsienio kalbų mokytojų metodinėje-praktinėje nuotolinėje konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“, kurią organizavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazija.

Mokytoja R. Alminienė skaitė pranešimą „LEGO SERIOUS PLAY metodo panaudojimas integruotose anglų k. ir etikos pamokose”, kuriame pristatė LEGO SERIOUS PLAY metodologiją ir pasidalijo savo patirtimi taikant šį metodą bei mokinių patirtimis, įgytomis per šias pamokas. Pranešime nemažas dėmesys skirtas mokinių kompetencijų ugdymui, o ypač – mokinių emocinei savijautai, bendravimui ir bendradarbiavimui. Mokytoja A. Chvostova pasidalijo savo anglų kalbos mokymo patirtimi ne mokyklos erdvėje – Šiaulių Dailės galerijoje. Tarptautinei mokytojų bendruomenei buvo pristatytos anglų kalbos integravimo į meną pamokų idėjos, kurių tikslas yra pamatuoti ne tik mokinių akademinių žinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažangą.

Tikrai smagu ir naudinga pristatyti  gerąją patirtį kolegoms iš Lietuvos, Italijos, Rumunijos, Kroatijos, Lenkijos ir sužinoti, kuo gyvena ugdymo įstaigos kitose šalyse.

Rūta Alminienė, Alla Chvostova, anglų k. mokytojos