Erasmus+ tarptautinio projekto „Transdigital Education –  Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age” („Tarpskaitmeninis ugdymas – bendrųjų gebėjimų ugdymas taikant holistinį mokymąsi ir mokymą skaitmeniniame amžiuje“) dalyvių susitikimas įvyko Barselonoje (Ispanija).

Šiame projekte Šiaulių Didždvario gimnazija kartu su kitomis Tarptautinio bakalaureato programą  vykdančiomis mokyklomis iš Vokietijos, Danijos, Lenkijos  ir Ispanijos dalyvauja jau dvejus metus. Šio projekto tikslas – sukurti novatorišką, „tarpskaitmeninį“ mokymo(si) metodą, pagrįstą nuostata, kad efektyvus mokymasis skaitmeniniame amžiuje neapsiriboja izoliuotu ir neefektyviu, tik skaitmeninių prietaisų ir programų taikymo principu, o traktuoja  juos holistinio, visuminio ugdymo, dalimi. Projektas skatina Tarptautinio bakalaureato  mokyklų mokinių ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, įgūdžių, kompetencijų ir asmeninių savybių ugdymą.

Spalio 25–29 dienomis Voramon BI mokykloje Barselonoje įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai: Lenkijos, Danijos, Vokietijos ir Ispanijos TB mokyklų vadovai, TBDP koordinatoriai ir pagal TB programą dirbantys mokytojai. Suformuotose  darbo grupėse tris dienas buvo  intensyviai vykdoma suplanuota veikla.

Mokyklų vadovų grupėje Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius aptarė ir pristatė esamus holistinius mokymosi ir mokymo metodus. Pristatymų metu buvo sudarytas sąrašas būdų, kurie, vadovų  nuomone, yra įdomiausi apskritojo stalo diskusijai (pavyzdžiui, apie holistinio ugdymo strategijas, iššūkius, ateities planus).

Antroje darbo grupėje dalyvavo gimnazijos TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė ir pristatė  esamų holistinių mokymo(si) metodų įgyvendinimą Didždvario gimnazijoje. Savo mokyklų gerąja patirtimi pasidalijo ir projekto partneriai, TB diplomo programos koordinatoriai. Pristatymo metu  buvo susipažinta su Erasmus+ projektinio darbo koncepcija, aptartas holistinio mokymo(si), Europos mokyklų plėtros planų, strategijų ir tinkamų vertinimo priemonių taikymas. Tiek mokyklų vadovai, tiek TBDP koordinatoriai sutarė, kad nors ir esame iš skirtingų šalių, turime daug panašumų organizuodami bei vykdydami integruotą ugdymą,  spręsdami iššūkius.

Trečioje darbo grupėje savo patirtimi apie  gilaus skaitymo (deep reading) strategijas ir vertinimą  dalijosi TB literatūros mokytoja Janina Dombrovskienė ir anglų kalbos mokytoja Diana Nemeikienė, anksčiau įgijusi naudingos patirties apie holistinį mokymą Erasmus+ projekte „Holistinis ugdymas – kelias į kiekvieno mokinio sėkmę“ ir  kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Happy School: Positive Education for Well-being and  Life-skills Development“. Buvo pasidalyta patirtimi, parengti ir išklausyti pranešimai, vyko diskusijos, vertinimas, įsivertinimas ir tolimesnių veiklų aptarimas. Visa medžiaga, apibendrintos išvados perkeltos į Google dokumentus. Be to, buvo dirbama eTwinning platformoje, kuriamas  Twinspace  projektas apie holizmo sampratą ir buvo formuojama holistinės  mokymosi aplinkos, turinčios stiprią europinę dimensiją, samprata.

Po darbo grupėse projekto dalyviai buvo supažindinti su idėjomis, kaip teorinį mokymą sieti su praktiniais įgūdžiais, įkvėpti mokinius pasisemti minčių rašant individualius tiriamuosius darbus, todėl mokytojų grupė aplankė moderniausią Barselonos meno ir mokslo muziejų ( CCCB – Ekspozicija: Mokslo antagonizmas), išklausė paskaitą apie modernų požiūrį į visas gyvybės formas  ir susipažino su laboratorijos Fab Lab veikla Barselonoje.

Projekto veiklos tik įpusėjo, todėl bus tęsiamos ir kitais metais.

Janina Dombrovskienė, lietuvių k. mokytoja, Diana Nemeikienė, anglų k. mokytoja