Spalio 11–15 dienomis vyko tradicinė Gimtosios kalbos savaitė.

Visą savaitę I kl. mokiniai dalyvavo lietuvių k. ir IT projekte „Kalbėk taisyklingai!”: mokiniai per lietuvių k. pamokas išsiaiškinę netaisyklingus posakius, per informacinių technologijų pamokas  juos iliustravo ir kūrė plakatus.

Džiugu, kad diktanto konkurse „Raštingiausiasis“ dalyvavo net 36 dalyviai (du iš jų mokytojai), o dar smagiau, kad net septyni mokiniai tapo raštingiausiais gimnazijos mokiniais. Vadinasi, pandemija neatėmė mokinių gebėjimo girdėti tekstą ir jį atkartoti. Abiturientės Gabrielė ir Nomeda nepadarė nė vienos klaidos!

Ekspromtinės kalbos konkursas buvo skirtas abiturientams. Šį kartą dalyviai gavo užduotį parengti sveikinimo kalbą  asmeniui, laimėjusiam premiją, skirtą už nuopelnus kultūros srityje, kūrybinę veiklą, drąsias iniciatyvas, atkaklumą per karantiną. 5 minučių trukmės kalbą mokiniai turėjo parengti per 20 minučių, joje pavartoti idėjas iš pateiktų šaltinių: dokumentinio filmo apie šiauliečius menininkus Arūną ir Redą Uogintus, interviu su meno kritike ir rašytoja Paulina Pukyte ir žymiausiu šiuolaikiniu tapytoju Konstantinu Žardalevičiumi. Visų menininkų kalboje buvo išsakytos mintys apie meno ir menininko situaciją per karantiną. Konkurso dalyviai labai kūrybiškai pasinaudojo pateiktomis idėjomis ir džiugino sklandžiomis, įtaigiomis proginėmis kalbomis. Abiturientai sukūrė ne tik originalių premijų –  „Rožinė gervė“, „Balta varna“, „Sidabrinis papartis“ – pavadinimų, bet ir taisyklingai, įtaigiai kalbėjo apie meno svarbą, svarstė, ar menas padaro žmogų geresnį ir ar gali žmogus apskritai gyventi be meno. Po konkurso dalyviai savo refleksijose teigė, kad toks renginys – naudinga ir įdomi patirtis, mokantis viešojo kalbėjimo.

Konkursas „Taisyklinga kalba – vertybė“ buvo organizuotas ir mokiniams, ir mokytojams. Šįsyk pasitikrinti kalbos kultūros gebėjimus atėjo daugiau mokytojų nei mokinių.

Tradiciškai Gimtosios kalbos savaitės vienas renginių yra skirtas KNYGAI. Dažniausiai ta knyga nepriklauso programinei literatūrai, ji individualiai pasirinkta mokinio, nes paliko įspūdį, galbūt net paskatino ieškoti tęsinio ar panašaus pobūdžio knygų. Tokios mintys kilo, kai susirinkome į popietę „Knygų skaitymas – tai galimybė pažinti pasaulį ir save“. Pirmokai gimnazistai labai atsakingai pasiruošė pristatyti perskaitytas knygas. Kadangi jautėsi nedrąsiai (juk pirmą kartą gimnazijoje kalbėjo viešai), popietės vedėjai antrokai Greta ir Simas bandė juos pakalbinti, skatino pasitikėti savimi. Dž. Grino „Popieriniai miestai“, R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“, Karen M. McManus „Vienas iš mūsų meluoja“ ir kt. – tai knygos, į kurias gilinosi skaitytojai. Ar yra nugalėtojas? Ne. Juk kiekvienas kalbėjo nuoširdžiai, tikėdamas savo pasirinktos knygos vaizduojamu pasauliu, analizavo veikėjų poelgių priežastis, akcentavo, kad knygos nesensta, nes jose aprašytos visais laikais aktualios problemos. Gimnazijos bibliotekos vedėja R. Dranickaitė išklausė mokinių pristatymus ir pažadėjo bent keliomis knygomis papildyti bibliotekos fondus.

Bibliotekos darbuotojos irgi prisidėjo prie Gimtosios kalbos savaitės renginių –  jos parengė parodą „Paauglių literatūra“. Parodoje eksponuojamos lietuvių ir užsienio autorių knygos,  skirtos paaugliams.

Paskutinis savaitės renginys – Dailyraščio konkursas –visiems mums priminė, kokią didžiulę įtaką mūsų raštui daro darbas kompiuteriu, tad atėję mokiniai turėjo galimybę šiek tiek pasipraktikuoti ir tik po to dailiai parašyti duotą tekstą.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja, Jolanta Valančienė ir Janina Dombrovskienė, lietuvių k. mokytojos

Dėkojame Gimtosios kalbos dalyviams ir sveikiname nugalėtojus!

 

Diktanto konkurso „Raštingiausiasis“ laimėtojai:

I klasių grupėje – Simona Sabaliauskytė

II klasių grupėje – Greta Jokimčiūtė ir Deivė Stočkutė

III klasių grupėje – Deimantė Sitnikaitė ir  Elzė Šleževičiūtė

IV klasių grupėje – Nomeda Bijeikytė ir Gabrielė Mataitė

Konkurso „Taisyklinga kalba – vertybė“ laimėtoja Vaiva Petkauskaitė, II kl. mokinė

Ekspromtinės kalbos laimėtojaViltė Miltinytė, TB1 kl. mokinė

Dailyraščio konkurso laimėtojai Cirino Lukas Di Bianca ir Urtė Jocaitė, I kl. mokiniai

Dėkojame mokytojams, dalyvavusiems ir laimėjusiems diktanto „Raštingiausiasis“ ir „Taisyklinga kalba – vertybė“ konkursuose: Rimai Ernestienei, matematikos mokytojai, Dianai Nemeikienei, anglų k. mokytojai, Aistei Venclovienei, matematikos mokytojai.

  • Diktanto konkursas „Raštingiausias“.
  • Ekspromtinės kalbos konkursas
  • Konkursas „Taisyklinga kalba – vertybė“

  • „Knygų skaitymas – tai galimybė pažinti pasaulį ir save“
  • Dailyraščio konkursas
  • Integruotų lietuvių k. ir IT pamokų projektai „Kalbėk taisyklingai“