Lapkričio 18 d. įvyko kasmetinė mokinių savivaldos konferencija „Kompetencijų ugdymas per emocinį intelektą“, kurioje dalyvavo 60 I–IV kl. mokinių. Konferencija skirta stiprinti mokinių socialinį, emocinį ugdymą ir savipagalbą.

Joje dalyvavusi PPT tarnybos psichologė Inga Maslauskienė mokiniams skaitė pranešimą „Mano gyvenimo sėkmė – pažinti savo emocijas“, socialinė pedagogė Greta Šiaučiulytė-Savickė kalbėjo su mokiniais tema „Kas dedasi mano galvoje“, tyrimą „Kaip šiandien jaučiasi mokiniai?“ pristatė  gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė Liepa Henrieta Rubikaitė.

Po pranešimų 5 mokinių grupės rinkosi kurti SEU modelį. Grupių darbą moderavo mokinių savivaldos seimo nariai.  Simona Mickutė, III kl. mokinė, organizavo darbo grupių rezultatų pristatymą, refleksiją. Nustebino labai produktyvūs grupių darbo rezultatai, tiksliniai pasiūlymai, mokinių pasisakymai. Nuspręsta, kad klasės seniūnai sukurtus modelius pristatys klasės draugams per valandėles, patys planuos ir organizuos veiklas, susitikimus, pokalbius. Labai dėkoju šauniai mokinių savivaldai už puikų bendradarbiavimą, atsakingą darbą, rėmėjų paiešką, konferencijos organizavimą.

Keletas pranešėjų patarimų mokiniams, o gal ir suaugusiems:

  1. Parašykite laišką savo emocijai. Kreipkitės į savo emociją (pavyzdžiui, „Mielas nerime, …“ ). Patarkite jai, kaip judėti į priekį (pavyzdžiui, „Žinai ką? Man atrodo, kad šį savaitgalį tau reikėtų išeiti pasivaikščioti prie ežero.“).
  2. Įvardinkite savo emociją garsiai. Pasakykite sau: „Aš nerimauju“. Įvardinęs garsiai tai, kas vyksta mūsų mintyse, smegenys išgirsta informaciją ir ją priima ramiau.
  3. Rašykite tik ranka! Rašymas ranka sulėtina minčių eigą, o tai padeda atrasti ryšį su savo mintimis ir jausmais. Klaviatūra mes tekstą renkame per greitai – pirštai tempu neatsilieka nuo proto.
  4. Užduokite sau klausimą „Kas negerai?“ ir pabandykite būti „čia ir dabar“. Paklauskite savęs, kas dabar jūsų gyvenime yra negerai. Ne kas buvo vakar, ne kas bus kitais metais, kas bus rytoj ar po 10-ies minučių. Kas negerai yra šią akimirką?

Stiprinkime save ir kitus!

Daiva Trijonienė, direktoriaus pavaduotoja