posedis

Pradžia/Tag:posedis

Posėdis

2022-10-15T21:59:00+03:00

Vasario 17 d. vyko Mokytojų tarybos posėdis „Kiekvieno mokinio pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas“. Posėdis  ypatingas tuo, kad svarbūs buvo ne tik analizuojami klausimai (I pusmečio rezultatai, bendrųjų kompetencijų vertinimas), bet ir beveik pamoką trukusi aktyvi pertrauka. Fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Dabkevičius mokė mokytojus pratimų, kurie naudingi ne tik jų, bet ir mokinių sveikatai.

Posėdis2022-10-15T21:59:00+03:00

Posėdis

2022-10-15T21:57:50+03:00

Vasario 15 d.  gimnazijoje vyko išplėstinis mokytojų tarybos posėdis „Didždvario gimnazijos veiklos kokybė: įsivertinimas, planavimas, įgyvendinimas“.

Posėdis2022-10-15T21:57:50+03:00
Go to Top