spalis

Pradžia/Tag:spalis

Tarptautinė mokytojų diena

2022-10-15T21:38:26+03:00

Spalio 5 d. Didždvario gimnazijos mokytojai šventė profesinę šventę - tarptautinę mokytojų dieną. Už ilgametį darbą ir pasišventimą mokyklai padėkos raštai įteikti: Romualdai Pupinytei – už 35-erių metų nuoširdų, sąžiningą darbą, už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, tapusiais antraisiais namais, už atsakingą SKU ir STEAM veiklų koordinavimą, už motinišką rūpinimąsi mokytojais ir mokiniais, geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis. Daivai Trijonienei – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą darbą, už ištikimybę ir lojalumą Didždvariui, už gimnazijos kultūros puoselėjimą, iniciatyvumą, kūrybiškumą organizuojant, vedant gimnazijos, miesto ir šalies renginius, už geranorišką bendradarbiavimą su kolegomis ir šiltą bendravimą mokiniais. Virginijai Čelkonienei – už 30-ies metų nuoširdų, atsakingą, profesionalų darbą Didždvario

Tarptautinė mokytojų diena2022-10-15T21:38:26+03:00

Bendradarbiavimas

2022-10-15T21:38:14+03:00

Spalio 12 d. gimnazijoje lankėsi Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų kariai. Pasidomėję Šiaulių miesto gimnazijų istorijomis, prisipažino, kad buvo sužavėti mūsų gimnazijos, ir šiandien mininčios Mokyklos gynimo dieną, istorija. Jie akcentavo, kad labai svarbu neužmiršti to laiko jaunuolių, jų mokytojų, pasipriešinusių bermontininkų jėgai, kad labai svarbu ir šiandien ugdyti jaunuolių patriotiškumą, atsakomybę, ištikimybę, drąsa, sąžiningumą. Toks buvo ir lakūnas Juozas Kumpis, baigęs Šiaulių gimnaziją, Karo aviacijos mokyklą. Bombardavimo metu jo lėktuvas 1920 m. buvo  numuštas. J. Kumpiui buvo tik 19 metų. Karinių oro pajėgų vadas  gimnazijos direktoriui padovanojo paveikslą, kuriame užfiksuotas kovos su bermontininkais epizodas. Gimnazijos vadovai ir kariai sutarė bendradarbiauti. Audronė

Bendradarbiavimas2022-10-15T21:38:14+03:00

Metų mokytoja

2022-10-15T21:38:02+03:00

Sveikiname gimnazijos chemijos mokytoją ekspertę Virginiją Savickaitę, pelniusią Šiaulių miesto metų mokytojo vardą. Mokytoja Virginija – profesionali savo dalyko žinovė ir puiki pedagogė. Puikūs mokytojos ugdytinių pasiekimai: miesto 9–12 kl. mokinių chemijos olimpiadoje 2019 m. pelnytos 3, 2020 m. – 4 prizinės vietos, respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ laimėta I vieta ir kelionė į Berlyną. Puikūs mokinių chemijos VBE rezultatai: 2019 m. vidurkis – 65 taškai, 2020 m. – 85. Jau keletą metų mokytojos konsultuojami abiturientų chemijos brandos darbai įvertinti 10 balų. Plati, įvairiapusė ir prasminga mokytojos V. Savickaitės metodinė veikla. Ji, būdama Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos narė, Šiaulių

Metų mokytoja2022-10-15T21:38:02+03:00
Go to Top