RESPUBLIKINĖ PRAKTINĖ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7–12 KLASIŲ MOKINIŲ

II–III UŽSIENIO KALBŲ (RUSŲ, VOKIEČIŲ, PRANCŪZŲ) PAŽINTINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

 „TIKSLŲ PRADEDU SIEKTI ŠIANDIEN“

Lapkričio 23 d. nuotoliniu būdu ZOOM aplinkoje vyko respublikinė pažintinė-praktinė konferencija „Tikslų pradedu siekti šiandien“, kurios tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi užsienio kalbomis, gilinti mokinių bendrąsias kompetencijas, tobulinti esminį mokinių gebėjimą bendrauti kalbant apie savo pomėgius, pasiekimus moksle, perteikiant naujienas, aprašant savo patirtį, jausmus ar įvykius, pasakojant apie savo ateities planus, svajones, pomėgius.  Pranešimuose atsispindėjo, kaip žmonės, bendraudami ir bendradarbiaudami užsienio kalba, gali siekti užsibrėžtų tikslų, kurti naujas komunikacines erdves, užmegzti ir puoselėti kultūrinius, pažintinius, ekonominius, socialinius ryšius. Pranešimų temos buvo labai įvairios, pavyzdžiui, „Mano išskirtiniai gebėjimai“, „Gebu įveikti iššūkius“, „Mano geri darbai Lietuvai“, „ Mano ateities planai“, „Savanoriškos veiklos iššūkiai“.

Konferencijoje dalyvavo ir savo vaizdo pranešimus pristatė mokiniai iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Plungės, Radviliškio ir Šiaulių miestų bei Šiaulių rajono 7-12 klasių mokiniai, besimokantys prancūzų, vokiečių bei rusų kalbų. Konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai:

vaizdo pranešimą „Mano svajonių profesija tapti rašytoja“ prancūzų kalba skaitė Austėja Ulytė, 

pranešimą „Slidininkas – pomėgis ar profesija“ vokiečių kalba – Leo Horst Hanisch, 

pranešimą „Mano svajonių profesija – geografas“ rusų kalba – Eldaras Kononenko, 

pranešimą „Ateitis prasideda šiuo metu. Liaudies šokio mokykla“ rusų kalba – Neda Butkutė. 

Puikūs pasirodymai. Sveikiname!

                                                                                                  Jūratė Šimkuvienė, prancūzų kalbos mokytoja

                                                                                                          Daiva Staniulytė, vokiečių kalbos mokytoja

                                                                                                     Jurgita Briedytė, rusų kalbos mokytoja

                                                                                                  Natalija Ploshenko, rusų kalbos mokytoja