Transdigital Education – Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age

(Tarpskaitmeninis ugdymas – bendrųjų gebėjimų ugdymas taikant holistinį mokymąsi ir mokymą skaitmeniniame amžiuje)

Prasidėjus mokslo metams, gimnaziją pasiekė džiugi žinia, jog šešių Tarptautinio bakalaureato programą vykdančių mokyklų parengta Erasmus+ paraiška buvo patvirtinta! Deja, dėl Covid-19 susidariusios situacijos TBDP koordinatoriams teko ne kartą susitikti nuotoliniu būdu ir aptarti būtinus planuotų veiklų pakeitimus, suderinti veiklų tvarkaraščius.

Apie projektą

Šio projekto tikslas – sukurti novatorišką, „tarpskaitmeninį“ mokymo(si) metodą, pagrįstą nuostata, kad efektyvus mokymasis skaitmeniniame amžiuje neapsiriboja izoliuotu ir neefektyviu, tik skaitmeninių prietaisų ir programų taikymo principu, o traktuoja juos holistinio, visuminio ugdymo, dalimi, remiasi koncepcija – „Parengti mokinius visaverčiam ir produktyviam gyvenimui, kuriame jų įgūdžiai ir savybės yra nuolat ginčijami, plėtojami ir taikomi mokantis visą gyvenimą“ (J. Hare, Holistinis švietimas). Projektas skatins kurti ir taikyti įvairiapusį ir keliantį iššūkius Tarptautinio bakalaureato mokyklų mokinių ir mokytojų įgūdžių, kompetencijų ir asmeninių savybių ugdymo rinkinį.

Dalyvaujančios mokyklos iš Vokietijos, Švedijos, Danijos, Lenkijos, Lietuvos ir Ispanijos, glaudžiai bendradarbiaudamos ir keisdamosios geriausios metodinės patirtimi, sustiprins supratimą apie tai, kaip inovatyvūs skaitmeniniai ir tradiciniai metodai bei sklaida gali sėkmingai būti integruojami ir tenkintų individualius besimokančiųjų poreikius.

Mokyklos projektos partnerės: Goetheshule Essen, Vokietija; Escola Voramar Barcelona, Ispanija; Aranasgymnasiet Kungsbacka, Švedija; Šiaulių Didždvario gimnazija, Lietuva; Międzynarodowe Liceum Paderewski w Lublinie, Lenkija; Ikast Brande Gymnasium, Danija.

Projekto trukmė – 2 metai.

Tikslai

Šis projektas pagal Europos sąjungos direktyvas švietimui siekia ugdyti pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas. Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomi atidaus giluminio skaitymo įgūdžiai, kaip pagrindas tolesniam mokymuisi ir bendravimui skirtingose visuomenės ir kultūrinėse situacijose, analitiniai įgūdžiai, skirti ugdyti mokslinių tekstų supratimą ir kūrimą, pasitikėjimą savimi ir kritišką bei kūrybišką mąstymą. Taip pat taikyti IKT žinias ir įgūdžius, ugdyti skaitmeninį raštingumą sukuriant prasmingus produktus, gebėti įvertinti žiniasklaidos priemonių naudojimo įtaką. Bus siekiama sudaryti galimybes mokiniams stiprinti savarankiškumą, plėtoti asmeninį potencialą ir iniciatyvumą, tarpasmeninius ir tarpkultūrinio mokymosi įgūdžius, kurie yra būtini saviraiškai, demokratiniam dalyvavimui visuomeninėse veiklose bei aktyvios ir atsakingos ES pilietiškumo sampratos plėtojimui. Projekto vykdymo metu taip pat tobulinami komunikaciniai anglų kalbos vartojimo įgūdžiai, susipažįstama su danų, vokiečių, lietuvių ir lenkų kalbomis, stiprinama daugiakalbystės samprata.

Eiga

Partneriai naudos įvairius būdus, užtikrinančius efektyvų bendradarbiavimą ir bendravimą. Projekto partnerių koordinatorių komunikavimas per „Skype“, „Zoom“ platformas jau pasirodė esančios naudingos planuojant veiklas. Tas pats pasakytina ir apie projektą koordinuojančios mokyklos Goetheshulle Essan iš Vokietijos sukurtą debesį, kuris veikė kaip projekto planavimo dokumentų saugykla. Projekto metu „Nextcloud“ bus naudojamas keistis informacija, „eTwinning“ leis surengti virtualius koordinatorių susitikimus, bendravimą su mokiniais, „Deck“, projekto organizavimo įrankis, integruotas su „Nextcloud“ (panašus į „Trello“), padės dalytis užduočių paskirstymu, tvarkaraščiais ir padaryti visus susijusius dokumentus lengvai prieinamus projekto mokytojams.

2021 m. rugsėjo 7-9 dienomis biologijos mokytojas Aidas Bertulis dalyvavo Erasmus+ projekto „Transdigital Education. Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age” Module 2 – Environmental Engagement and Awareness“ mokymuose „TransdigitalEdu“ Esene, Vokietijoje. Kartu su kitais gamtos mokslų mokytojais iš Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos, Danijos dalijosi mokymo patirtimi savo šalyse.

Mokytojai pristatė savo šalių gamtos mokslų ugdymo profilius, diskutavo apie skaitmeninių technologijų naudojimo galimybes gamtos mokslų ugdymo procese. Kokia šių technologijų nauda bei galima žala mokiniams. Buvo atkreiptas dėmesys į socialinių tinklų neigiamą įtaka mokymo procese bei galimas technologinių priemonių taikymas šių platformų blokavimui mokyklose. Kolegos pasidalino dažniausiai naudojamomis internetinėmis platformomis gamtos mokslų mokyme bei apžvelgė jų privalumus bei trūkumus.

Taip pat projekto metu, mokytojai lankėsi pagrindiniame miesto parke, kurio paskirtis yra ne tik rekreacinė, bet ir ugdomoji. Parke yra įsikūręs botanikos sodas kurio atstovas pristatė vykdomas ugdomąsias veiklas mokiniams. Mokytojai praktiškai išbandė siūlomas mokymo užduotis botanikos sode, darė dirvožemio profilio tyrimus bei tyrinėjo parko biologinę įvairovę. Susitikimo metu taip buvo pristatytos kelios ekologinės problemos, tokios kaip drastiškas vabzdžių biologinės įvairovės mažėjimas, salamandrų nykimo priežastys. Buvo diskutuota apie vabzdžių biologinės įvairovės didinimo galimybes

Aidas Bertulis, biologijos mokytojas

2021 m. rugsėjo 20-25 dienomis Danijoje, Ikast-Brand gimnazijoje, įvyko tarptautinio Erasmus+ projekto „Transdigital Education. Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age” Module 2 – Environmental Engagement and Awareness“ klasių mainuose.

Mokiniai aplankė Mols nacionalinį parką, kuriame išklausė parko darbuotojų paskaitos apie gamtosaugos problemas Danijoje. Projekto metu mokiniai statė vabzdžių viešbutį, sukalė inkilus paukščiams ir sukūrė brošiūras apie projekte vykdytas veiklas.

Paulius Baranauskas, istorijos mokytojas

Mokinių mintys po projekto:

Šis projektas man buvo tikrai naudingas: turėjau galimybę susitikti su neįtikėtinais mokiniais, besimokančiais pagal TB programą, padiskutuoti su jais aktualiais klausimais, trumpam tapti danų kultūros dalimi. Taigi projektas man atnešė tik teigiamų emocijų. Matas Kenstavičius

Projektas buvo galimybė susipažinti su žmonėmis iš skirtingų šalių, išgirsti jų nuomones įvairiais klausimais, suvokti šalių mąstymo panašumus bei skirtumus. Agnietė Vyšniauskaitė

Projektas man suteikė galimybę įsigilinti į pasaulio gamtines problemas, susipažinti su naujais žmonėmis, pamatyti šiek tiek daniškos kultūros, pagerinti anglų kalbos žinias ir smagiai praleisti laiką. Gintarė Ušakovaitė

Erasmus+ tarptautinio projekto „Transdigital Education – Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age” („Tarpskaitmeninis ugdymas – bendrųjų gebėjimų ugdymas taikant holistinį mokymąsi ir mokymą skaitmeniniame amžiuje“) dalyvių susitikimas įvyko Barselonoje (Ispanija).

Šiame projekte Šiaulių Didždvario gimnazija kartu su kitomis Tarptautinio bakalaureato programą vykdančiomis mokyklomis iš Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Ispanijos dalyvauja jau dvejus metus. Šio projekto tikslas – sukurti novatorišką, „tarpskaitmeninį“ mokymo(si) metodą, pagrįstą nuostata, kad efektyvus mokymasis skaitmeniniame amžiuje neapsiriboja izoliuotu ir neefektyviu, tik skaitmeninių prietaisų ir programų taikymo principu, o traktuoja juos holistinio, visuminio ugdymo, dalimi. Projektas skatina Tarptautinio bakalaureato mokyklų mokinių ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, įgūdžių, kompetencijų ir asmeninių savybių ugdymą.

Spalio 25–29 dienomis Voramon BI mokykloje Barselonoje įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai: Lenkijos, Danijos, Vokietijos ir Ispanijos TB mokyklų vadovai, TBDP koordinatoriai ir pagal TB programą dirbantys mokytojai. Suformuotose darbo grupėse tris dienas buvo intensyviai vykdoma suplanuota veikla.

Mokyklų vadovų grupėje Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius aptarė ir pristatė esamus holistinius mokymosi ir mokymo metodus. Pristatymų metu buvo sudarytas sąrašas būdų, kurie, vadovų nuomone, yra įdomiausi apskritojo stalo diskusijai (pavyzdžiui, apie holistinio ugdymo strategijas, iššūkius, ateities planus).

Antroje darbo grupėje dalyvavo gimnazijos TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė ir pristatė esamų holistinių mokymo(si) metodų įgyvendinimą Didždvario gimnazijoje. Savo mokyklų gerąja patirtimi pasidalijo ir projekto partneriai, TB diplomo programos koordinatoriai. Pristatymo metu buvo susipažinta su Erasmus+ projektinio darbo koncepcija, aptartas holistinio mokymo(si), Europos mokyklų plėtros planų, strategijų ir tinkamų vertinimo priemonių taikymas. Tiek mokyklų vadovai, tiek TBDP koordinatoriai sutarė, kad nors ir esame iš skirtingų šalių, turime daug panašumų organizuodami bei vykdydami integruotą ugdymą, spręsdami iššūkius.

Trečioje darbo grupėje savo patirtimi apie gilaus skaitymo (deep reading) strategijas ir vertinimą dalijosi TB literatūros mokytoja Janina Dombrovskienė ir anglų kalbos mokytoja Diana Nemeikienė, anksčiau įgijusi naudingos patirties apie holistinį mokymą Erasmus+ projekte „Holistinis ugdymas – kelias į kiekvieno mokinio sėkmę“ ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Happy School: Positive Education for Well-being and Life-skills Development“. Buvo pasidalyta patirtimi, parengti ir išklausyti pranešimai, vyko diskusijos, vertinimas, įsivertinimas ir tolimesnių veiklų aptarimas. Visa medžiaga, apibendrintos išvados perkeltos į Google dokumentus. Be to, buvo dirbama eTwinning platformoje, kuriamas Twinspace projektas apie holizmo sampratą ir buvo formuojama holistinės mokymosi aplinkos, turinčios stiprią europinę dimensiją, samprata.

Po darbo grupėse projekto dalyviai buvo supažindinti su idėjomis, kaip teorinį mokymą sieti su praktiniais įgūdžiais, įkvėpti mokinius pasisemti minčių rašant individualius tiriamuosius darbus, todėl mokytojų grupė aplankė moderniausią Barselonos meno ir mokslo muziejų ( CCCB – Ekspozicija: Mokslo antagonizmas), išklausė paskaitą apie modernų požiūrį į visas gyvybės formas ir susipažino su laboratorijos Fab Lab veikla Barselonoje.

Projekto veiklos tik įpusėjo, todėl bus tęsiamos ir kitais metais.

Janina Dombrovskienė, lietuvių k. mokytoja, Diana Nemeikienė, anglų k. mokytoja

Projekto dalyvių susitikimas Liubline (Lenkija)

2023 m. sausio 8–13 d. TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė ir kompiuterių mokslo mokytoja Daiva Bukelytė dalyvavo Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės projekto „Transdigital Education – Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age“ (Nr. 2020-1-DE03-KA229-077450_4) partnerių susitikime Liublino Paderewski tarptautiniame licėjuje. Dalyvavo projekto partneriai iš visų projekto mokyklų: Goetheshule Essen (Vokietija), Escola Voramar Barcelona (Ispanija), Šiaulių Didždvario gimnazija, Międzynarodowe Liceum Paderewski w Lublinie (Lenkija), Ikast Brande Gymnasium (Danija).

Susitikime vyko MOOC (Massive Open Online Courses) įvairiose platformose technologinių sprendimų ir skaitmeninio turinio analizavimas, planavimo darbai, MOOC turinio struktūros kūrimas, kuris bus įgyvendinamas per baigiamąjį projekto partnerių susitikimą Barselonoje gegužės mėn. Taip pat buvo prisimintos ir aptartos viso projekto metu vykusios veiklos ir pagal tai parengti metodiniai dokumentai projekto partnerių susitikimui Barselonoje.

Tekstas ir nuotraukos: Daiva Bukelytė, Rima Tamošiūnienė