Transdigital Education –  Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age

(Tarpskaitmeninis ugdymas – bendrųjų gebėjimų ugdymas taikant holistinį mokymąsi ir mokymą skaitmeniniame amžiuje)

Prasidėjus mokslo metams, gimnaziją pasiekė džiugi žinia, jog šešių Tarptautinio bakalaureato programą vykdančių mokyklų parengta Erasmus+ paraiška buvo patvirtinta! Deja, dėl Covid-19 susidariusios situacijos TBDP koordinatoriams teko ne kartą susitikti nuotoliniu būdu ir aptarti būtinus planuotų veiklų pakeitimus, suderinti veiklų tvarkaraščius. 

Apie projektą

Šio projekto tikslas – sukurti novatorišką, „tarpskaitmeninį“ mokymo(si) metodą, pagrįstą nuostata, kad efektyvus mokymasis skaitmeniniame amžiuje neapsiriboja izoliuotu ir neefektyviu, tik skaitmeninių prietaisų ir programų taikymo principu, o traktuoja  juos holistinio, visuminio ugdymo, dalimi, remiasi koncepcija – „Parengti mokinius  visaverčiam ir produktyviam gyvenimui, kuriame jų įgūdžiai ir savybės yra nuolat ginčijami, plėtojami ir taikomi mokantis visą gyvenimą“ (J. Hare, Holistinis švietimas). Projektas skatins kurti  ir taikyti įvairiapusį  ir keliantį iššūkius Tarptautinio bakalaureato  mokyklų mokinių ir mokytojų įgūdžių, kompetencijų ir asmeninių savybių ugdymo rinkinį.

 Dalyvaujančios mokyklos iš Vokietijos, Švedijos, Danijos, Lenkijos,  Lietuvos  ir Ispanijos, glaudžiai bendradarbiaudamos ir keisdamosios geriausios metodinės patirtimi, sustiprins supratimą apie tai, kaip inovatyvūs skaitmeniniai ir tradiciniai metodai bei sklaida gali sėkmingai būti integruojami ir tenkintų individualius besimokančiųjų poreikius.

Mokyklos projektos partnerės: Goetheshule Essen, Vokietija; Escola Voramar Barcelona, Ispanija; Aranasgymnasiet Kungsbacka, Švedija; Šiaulių Didždvario gimnazija, Lietuva; Międzynarodowe Liceum Paderewski w Lublinie, Lenkija; Ikast  Brande Gymnasium, Danija. 

Projekto trukmė – 2 metai. 

Tikslai

Šis projektas pagal Europos sąjungos direktyvas švietimui siekia ugdyti pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas. Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomi  atidaus  giluminio  skaitymo įgūdžiai, kaip pagrindas tolesniam mokymuisi ir bendravimui skirtingose visuomenės ir kultūrinėse situacijose, analitiniai įgūdžiai, skirti ugdyti mokslinių tekstų  supratimą ir kūrimą, pasitikėjimą  savimi ir kritišką bei kūrybišką mąstymą. Taip pat taikyti IKT žinias ir įgūdžius, ugdyti skaitmeninį raštingumą sukuriant prasmingus  produktus, gebėti įvertinti žiniasklaidos priemonių naudojimo įtaką. Bus siekiama sudaryti galimybes mokiniams stiprinti savarankiškumą, plėtoti asmeninį potencialą ir iniciatyvumą, tarpasmeninius  ir tarpkultūrinio  mokymosi įgūdžius, kurie yra būtini saviraiškai, demokratiniam  dalyvavimui visuomeninėse veiklose bei  aktyvios ir atsakingos ES pilietiškumo sampratos  plėtojimui. Projekto vykdymo metu taip pat tobulinami komunikaciniai anglų kalbos vartojimo įgūdžiai, susipažįstama su danų, vokiečių, lietuvių  ir lenkų kalbomis, stiprinama daugiakalbystės samprata.  

Eiga

Partneriai naudos įvairius būdus, užtikrinančius  efektyvų bendradarbiavimą ir bendravimą. Projekto partnerių koordinatorių komunikavimas per „Skype“, „Zoom“ platformas jau pasirodė esančios naudingos planuojant veiklas. Tas pats pasakytina ir apie projektą koordinuojančios mokyklos  Goetheshulle Essan iš Vokietijos sukurtą debesį, kuris veikė kaip projekto planavimo dokumentų saugykla. Projekto metu „Nextcloud“ bus naudojamas keistis informacija, „eTwinning“ leis surengti virtualius koordinatorių susitikimus, bendravimą su mokiniais, „Deck“, projekto organizavimo įrankis, integruotas su „Nextcloud“ (panašus į „Trello“), padės dalytis užduočių paskirstymu, tvarkaraščiais ir padaryti visus susijusius dokumentus lengvai prieinamus projekto mokytojams.