Kovo 15 d. Šiaulių Didždvario gimnazija ir Vilniaus universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties esmė – siekis užtikrinti glaudų  abiejų institucijų bendradarbiavimą, žmogiškųjų išteklių, įgūdžių ir profesinių žinių sklaidą. Didždvario gimnazija įsipareigojo skatinti savo gamtos mokslų mokytojus bendradarbiauti su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centru. Tai atvers naujas galimybes mokiniams, naudojantis STEAM centro laboratorine įranga, atlikti technologijos ir gamtos mokslų tyrimus. Be to, Vilniaus universitetas įsipareigojo kviesti gimnazijos mokytojus dalyvauti įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, konsultuoti mokinius, kurie įgyvendina gamtos mokslų asmeninius projektus ar brandos darbus. Taip pat universitetas teiks siūlymus gimnazijai dėl įvairių tiriamųjų veiklų organizavimo ir įgyvendinimo.

Šia bendradarbiavimo sutartimi pradedamas naujas etapas stiprinant abiejų švietimo įstaigų bendradarbiavimą. Sutarties pasirašymo proga didždvariečiai, Ig kl. mokiniai, buvo pakviesti į VU Šiaulių akademijos STEAM centrą atlikti tiriamuosius darbus: „Dažų elektroforezė“ (darbo vadovas Aidas Bertulis) ir „Vitamino C koncentracijos nustatymai vaisių sultyse“ (darbo vadovė Diana Leskovienė).

Taigi mokiniai turės galimybę patobulinti savo įgūdžius dirbdami su modernia laboratorine įranga, pasikonsultuoti su patyrusiais mokslininkais. Tai ne tik skatins jų akademinį augimą, bet ir padės geriau suprasti mokslinių tyrimų procesą.

Bendradarbiavimo sutartis pratęsia ir įprasmina jau vykstantį bendradarbiavimą su VUŠA. Didždvario gimnazija kartu su VUŠA dalyvauja Erasmus+ projekte ICSE Academy – European collaboration and mobility in professional development of prie- and in-service STEM teachers (proSTEM 2022-2025). Šiuo projektu siekiama gerinti STEM programų pasiekiamumą, skleisti gerąją praktiką.

Rasa Zvilnaitė, neformalaus švietimo mokytoja