Gruodžio 27 d. Didždvario gimnazijos pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Mokymasis įtraukioje mokykloje“. Lektorė Olivija Saranienė.