Radijo klubas

Pradžia/Radijo klubas
Radijo klubas2024-02-01T17:46:45+02:00

Šiaulių Didždvario gimnazijos radijo stotis „ Radijo Klubas “ – viena pirmųjų mokinių kuriamų radijo stočių Lietuvoje. Mūsų radijo stotis unikali tuo, kad jos programa transliuojama ne tik internetu, bet ir turi savo radijo dažnį – 99.4 FM.Visame Šiaulių mieste ir jo apylinkėse, visą parą jūs galite klausytis mokinių parengtų laidų bei muzikos.

Šiaulių Didždvario gimnazijos radijo stotis „Radijo klubas“ savo programos transliaciją 89.7 FM dažniu pradėjo 2003 m. kovo 15 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisijai be konkurso išdavus licenciją Nr. R197 radijo stočiai, suteikiančią teisę transliuoti mokslo ir mokymo institucijų edukacinėms programoms. 2015 m. Radijo klubui suteiktas naujas dažnis – 99.4 FM.

Techninis pasiruošimas pradėtas 2002 m. Šiaulių Didždvario gimnazijai laimėjus AB „Telekomas“ organizuotą konkursą „Parama originaliems projektams” pagal bendrovės paramos švietimui programą „Kompasas“. Mokyklos projektas – radijo stotis – gimnazijos strateginės veiklos plano dalis, skirta ne tik gimnazijos, bet ir Šiaulių miesto bendruomenei.

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintą neformalaus ugdymo programą „Radijo klubas“ suteikia galimybę mokiniams įgyti informacinio raštingumo kompetencijas: kritiškai vertinti informaciją ir ją atsirinkti, analizuoti, redaguoti, ją panaudoti savo veikloje – kuriant radijo laidas, rubrikas, reportažus; įgyti techninių įgūdžių – įrašinėti tekstus, apdoroti kompiuterinėmis technologijomis; lavinti kalbinius, komunikacinius gebėjimus, anglų kalbos įgūdžius (bendraujant ir bendradarbiaujant su užsieniečiais savanoriais); įgyti tiesioginio eterio laidų patirties.

Klausykitės mūsų ir internetu:

Go to Top