Kiekvienų metų gegužės 9-ąją minima Europos diena.  Pasidžiaugti taika ir vienybe Europoje į nuotolinį susitikimą susirinko IM klasės mokiniai, istorijos mokytoja Asta Andžiuvienė, dailės mokytoja Jovita Ratnikienė bei pirmokų kuratorė Gabija Pyragaitė.

Šią dieną minimas istorinis įvykis – Šumano deklaracija. 1950 m. Paryžiuje pasakytoje kalboje tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas išsakė savo idėją apie naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp Europos tautų būtų neįsivaizduojamas dalykas. Jis siekė sukurti Europos instituciją, kuri valdytų bendrą anglies ir plieno gamybą. Nepraėjus nė metams, pasirašyta tokios institucijos įkūrimo sutartis. Šumano pasiūlymas laikomas dabartinės Europos Sąjungos užuomazga.

Susitikimo pradžioje mokiniai klausėsi istorijos mokytojos pasakojimo apie Europos Sąjungos istoriją, susipažino su šios organizacijos veikla, struktūra, veikimo principais. Vėliau grupelėse pasirinkę vieną, Europos Sąjungai priklausančią valstybę, turėjo ją pristatyti pagal su dailės mokytoja sutartus ir pateiktus kriterijus.

Asta Andžiuvienė, istorijos mokytoja