Greitai besikeičiančiame pasaulyje privalome ruoštis darbams ir veikloms, kurie gal dabar dar net neegzistuoja. O kaip tai padaryti? Būtina drąsiai išmėginti naująsias technologijas, įgyti naujų įgūdžių, ugdyti kūrybišką, analitinį mąstymą, lankstumą, problemų sprendimo įgūdžius, o tai įgyvendinti padės Lietuvoje kuriami STEAM centrai.

Balandžio 7 d. gimnazijos gamtos mokslų mokytojai dalyvavo Šiaulių STEAM centro nuotoliniame renginyje, kuriame buvo pristatytas Nacionalinės švietimo agentūros nuo 2019 m. įgyvendinamas ES investicijų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto tikslas – įkurti 7 regioninius STEAM centrus. Vienas jų – Šiauliuose.

STEAM centre bus vykdomos formaliojo ugdymo veiklos ir neformalusis mokinių švietimas. Veiks standartizuotos (biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos-IT) ir specializuotos (sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės) laboratorijos.

Šiaulių apskrities STEAM centras pristatomas kaip atviras inovacijų kūrėjų centras mokiniui, studentui, mokytojui, mokslininkui ir verslininkui. Šio centro siekiniai: gerinti mokinių STEAM srities pasiekimus, plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas ir skatinti visuomenės švietimą ir domėjimąsi STEAM temomis.

Veiklų pradžia numatyta 2021 m. rugsėjo mėn.

Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja