Mokymasis tyrinėjant šiandien yra itin aktualus, nes Lietuvos mokyklose įgyvendinamas kompetencijomis grindžiamas ugdymo turinys, kai daugiausia dėmesio skiriama ne tam, ką mokiniai turėtų žinoti, o ką jie geba sukurti, atlikti, įgyvendinti, pritaikyti turimas žinias naujose aplinkose ir situacijose. Pats ugdymo turinys mokiniams turėtų būti prasmingas, susietas su realiu gyvenimu ir natūraliu mokymosi kontekstu, atskleidžiant sąsajas tarp skirtingų mokomųjų dalykų ir ugdymo sričių. Mokymasis tyrinėjant yra ypač svarbus ugdant pažinimo kompetenciją, apimančią kritinį mąstymą, mokėjimą mokytis ir problemų sprendimą, taikant mokomųjų dalykų žinias (mokykla2030.lt).

Gimnazijos gamtos mokslų ir dailės mokytojai I klasių mokinius pakvietė į tyrinėjimais grįstas veiklas –  „STEAM atradimų dieną”. Mokiniai atliko keturis praktikos darbus, dalyvavo edukacijose, kurios buvo organizuotos pasinaudojant Kultūros paso lėšomis.

I kl. mokiniai: Goda Guntaitė ir Kajus Grigaitis, pasidalijo įspūdžiais apie STEAM dienos veiklas.

Praktikos darbą „Spalvoto cukraus piramidė” atlikome chemijos kabinete (mokytoja Virginija Savickaitė). Jį atlikti mums padėjo kelios chemijos formulės ir, be abejo, mokytoja. Skaičiavome, matavome tirpalą svarstyklėmis. Į tris vandens indelius maišėme skirtingą kiekį skirtingų spalvų tirpalo. Visus tris indelius su vandeniu ir tirpalu pylėme į cilindrą, pilti reikėjo atsargiai, kad gaųsi trys skirtingos spalvos, supiltos viena ant kitos. Buvo ne tik įdomu, bet ir gražu!

Fizikos kabinete darėme eksperimentus su veidrodžiu. Bandėme skaityti atvirkščiai parašytus sakinius. Buvo nelengva, bet, kai išmoksti, nėra sunku. Fizikos mokytoja Rima Valčiukienė skaidrėse pateikė informaciją apie veidrodžius, iš kurios sužinojome, kaip yra gaminami veidrodžiai ir kokių jie gali būti. Šis praktikos darbas vadinosi „Veidrodinis atspindys“.

Biologijai buvo skirti du praktikos darbai:  „Gyvūninių audinių atpažinimas šviesiniu mikroskopu“ (mokytoja Kristina Muraškienė) ir „Jungiamųjų audinių atpažinimas šviesiniu mikroskopu“ (mokytoja Danguolė Vaičekauskienė). Susėdę po du, gavome darbo lapus, mikroskopą ir medžiagas tyrinėjimui. Iš arti pamatėme, kaip atrodo kraujas, kaulas. Veikla buvo įdomi, nes tik su mikroskopu galima pamatyti kraujo, kaulo ląsteles iš labai arti.

Edukacija „Natūralių kvepalų gamyba“ tikriausiai buvo visiems įdomiausia, juk gaminome kvepalus. Patys galėjome pasirinkti eterinius aliejus, išbandėme įvairiausius kvapus, maišėme, kol išgavome norimą kvapą. Dauguma mokinių buvo patenkinti savo kvepalų gamybos rezultatu.

Edukacijoje „Užfiksuota šviesa: chemija ir fotografija” sužinojome, kaip atsiranda nuotraukos, kaip seniau buvo daromos nuotraukos, kiek laiko anksčiau užtrukdavo jas padaryti. Mokiniai lapus dažė  specialiaisiais dažais, kurie gavę šviesą, pakeitė savo spalvą į tamsiai mėlyną. Vėliau  ant lapo padėjo pasirinktus daiktus ir apšvietė ultravioletinių spindulių lempa, kad paspartintų spalvos kitimo procesą. Rezultatas – labai gražūs darbai!

Mokinių teigimu, visos veiklos jiems buvo įdomios, jie pasidžiaugė, kad mokosi tokioje gimnazijoje, kuri sudaro sąlygas išbandyti naujas ir įdomias veiklas.

Romualda Pupinytė,  direktoriaus pavaduotoja

Nuotraukos: Gabija Kavaliauskaitė, Danas Šidlauskas