Gruodžio 7 d. Didždvario gimnazijos bendruomenė rinkosi į Advento vakarą „Gerumo paliesti“. Gimnazijos pedagogai, mokiniai, mokinių tėvai susėdo prie šventiškai papuošto stalo. Mokiniai surengė koncertą – grojo, dainavo kalėdines dainas, priminė šventines tradicijas, tautinius šokius susirinkusiems dovanojo vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“.

Advento vakare viešėjo iniciatyvos „Niekieno vaikai“ Šiaulių savanorių koordinatorė Laura Niprikienė. Ji pasakojo apie savanorystę teikiant emocinę paramą vaikams, kurie ligoninėse būna be tėvų ar kitų artimųjų, kvietė prisijungti norinčius savanoriauti. Šiai iniciatyvai paremti gimnazijos bendruomenė surinko 540 eurų.

Ramybe dvelkiantis jaukus vakaras, dėmesys vienas kitam, dalijimasis gerumu ir galimybė pabūti drauge – taip Didždvario gimnazijoje prasidėjo adventinis laukimas.

Rasa Zvilnaitė, neformalaus švietimo mokytoja

Nuotraukos: Nini Shaorshadze

PAREMTI